dimanche 14 avril 2013

Uchaguzi ramsi wa kamati tendaji ya FFB (Shirikisho la mpira nchini Burundi)


Shirikisho la mpira nchini Burundi tayari imeweka hadharani mpangilio wa uchaguzi wa Viongozi wapya wa Kamati Tendaji kwenye Chama cha mpira nchini Burundi (FFB) itakayo fanyika ifikapo tarehe 5/May/2013 . Mpangilio huo umetolewa mapema ili kutayarisha vizuri uchaguzi huo ambao unasubiriwa kwa hamu na raia nchini na nje ya nchi .Tuwakumbushe kuwa kamati tendaji itachaguliwa na Mkutano mkuu ( Assemblee generale ) inayo undwa na Viongozi wama shirikisho za Mikowani ( Jumla ya 15) na Viongozi wa timu za mpira za Bujumbura na Mikowani Ligi A ,B Bujumbura na Mikowani (Jumla ya 32 )

ECHEANCE (Tarehe na mdaa)ACTIVITES ( Shughuli zinazo andaliwa )RESPONSABLE (Viongozi)
Du 5 au 21/04/2013Constitution des listes et dossiers des candidats
( Katiba ya orodha na vitambulisho vya watakao jichagulisha )
Président(s) tête(s) de liste (Viongozi watakao jichagulisha )
22/04/2013 à 17HDate limite de dépôt des listes et dossiers des candidats
( Tarehe ya mwisho yakufikisha orodha zakujichagulisha)
Président(s) tête(s) de liste
( Viongozi watakao jichagulisha)
25/04/2013 à 9HPrésentation des résultats d’analyse, de la conformité des listes et dossiers des candidats. ( Kutangazwa rasmi kwa matokeo baada ya uchunguzi )Commission électorale
( Kamati ya uchaguzi)
Du 26 au 29/04/2013Introduction des recours des candidats lésés à la commission électorale (Kutoa malalamiko kwa Viongozi watakao kuwa wamekataliwa kujichagulisha )Président(s) tête(s) de liste
( Viongozi watakao jichagulisha )
01/05/2013 à 9HAffichage des résultats des délibérations relatives aux recours ayant été introduits. (Kutangazwa kwa matokeo baada ya ukaguwaji wa malalamiko )Commission électorale
(Kamati ya uchaguzi)
03/05/2013 à 9HPrésentation et affichage des listes définitives des candidats retenus (Kutangaza rasmi Washiriki kwenye uchaguzi) Commission électorale
( kamati ya uchaguzi)
05/05/2013Elections du comité exécutif de la FFB
( Uchaguzi rasmi wa kamati tendaji )
Bureau de vote
(Jumba la uchaguzi)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire